Jakie pytania zadać podczas rekrutacji?

0
Jakie pytania zadać podczas rekrutacji?

Staranie się o pracę bywa trudne. Najpierw wysyłamy setki CV, a później męczymy się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Na koniec czekamy na upragniony telefon. Jednak dla drugiej strony taka sytuacja też często stanowi koszmar.

Bycie szefem lub właścicielem firmy wydaje się bardzo fajne. Możemy samodzielnie zatrudniać lub zwalniać pracowników. Jednak nie zawsze jest to takie proste. Duże firmy mają swój własny dział ds. HR, który zajmuje się tego typu sprawami, w mniejszych musimy sobie radzić sami. Niestety rozmowa kwalifikacyjna bywa trudna nie tylko dla pracownika, ale też dla pracodawcy. Nie zawsze wiemy, o co warto zapytać oraz które pytania są dopuszczalne. Mamy dla Was małą podpowiedź.

Jakie pytania zadać podczas rekrutacji?

 1. Zanim przejdziemy do właściwej rozmowy, już możemy ocenić pracownika na podstawie pierwszego wrażenia. Nie chodzi tutaj o ocenianie jego wyglądu, ale warto zwrócić uwagę ma punktualność czy stosunek do nas. Urody nie oceniamy, ale warto spojrzeć, czy jest odpowiednio ubrany oraz schludny.
 2. Jednak pierwsze wrażenie nie wystarczy, na rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzamy przede wszystkim kwalifikacje. Aby tego dokonać trzeba zadać odpowiednie pytania. Oto przykłady:

 

 • Proszę opowiedzieć coś o sobie.
 • Czego nauczyły Pana/Panią studia?
 • Dlaczego zrezygnował Pan/Pani z poprzedniej pracy?
 • Jakie były zalety i wady poprzedniego stanowiska pracy?
 • Czy ma Pan/Pani jakieś nałogi?
 • Czy potrafi Pan/Pani pracować pod presją czasu?
 • Co lubił Pan/Pani, a czego nie u swojego poprzedniego pracodawcy?
 • Czy pracował Pan/Pani wcześniej na podobnym stanowisku?
 • Jakie są Pana/Pani mocne strony?
 • Jakie są Pana/Pani słabe strony?
 • Jakie są Pana/Pani cele długookresowe?
 • Jak dobrze zna Pan/Pani nowoczesne technologie informatyczne?
 • Co Pana/Pani poprzedni pracodawca sądził o Pana/Pani pracy?
 • Czy ma Pan/Pani jakieś pytania dotyczące stanowiska, o które się Pan/Pani ubiega?
 • Kiedy mógłby Pan/Pani zacząć? Jaki okres wypowiedzenia wiąże Pana/Panią z poprzednim pracodawcą?
 • Czy w razie konieczności jest Pan/Pani gotów na pracę po godzinach i w weekendy?
 • Z kim mogę się skontaktować w celu potwierdzenia Pani/Pana referencji?
 • Czy ma Pan/Pani pisemny dowód Pana/Pani osiągnięć zawodowych?
 • Jak dogadywał się Pan/Pani ze swoimi współpracownikami?
 • Czy miał/a Pan/Pani jakieś konflikty w poprzedniej pracy?
 • Jak opisałby Pan/Pani swój styl pracy?
 • Jak opisałby Pan/Pani swoje nawyki w pracy? Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w wykonywanym zawodzie?

Trzeba jednak wiedzieć, że kandydat ma prawo do prywatności. Są rzeczy, o które pytać nie możemy. Jeśli nie chcemy mieć problemów, omijajmy te tematy:

 • narodowość,
 • rasa,
 • płeć,
 • stan cywilny,
 • sytuacja rodzinna, ciąża, ilość dzieci,
 • wiek,
 • religia,
 • karalność jeśli kandydat nie startuje na stanowisko, na którym jest wymaga ta wiedza,
 • nałogi, które nie mają wpływ na wykonywaną pracę,
 • orientacja seksualna.

 

 

 

 

Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

0
Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

Najpierw przechodzimy przez trudno etap poszukiwania pracy, w końcu ją dostajemy, ale rzadko pracujemy tam do końca życia. Dlatego warto mieć wiedzę na temat rozwiązywania umowy o pracę.

Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

W jaki sposób możemy rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:

 • Na zasadzie porozumienia stron zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Powinno ono obejmować zgodne oświadczenia woli obydwu stron dotyczące zakończenia stosunku pracy.
 • Za wypowiedzeniem, które może złożyć jedna ze stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Bez wypowiedzenia – wówczas jedna ze stron składa oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • Umowa na czas określony może wygasnąć po upływie czasu, na który była zawarta.
 • Umowa zawarta na wykonanie określonej pracy, może się zakończyć z dniem ukończenia tego zadania.

Umowa o pracę może też wygasnąć w wyjątkowych przypadkach określonych w kodeksie pracy, czyli

 • dniu śmierci pracownika,
 • dniu śmierci pracodawcy,
 • po upływie 3 miesięcy od tymczasowego aresztowania.

Poniżej prezentujemy Wam szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów rozwiązania umowy o pracę:

 

 • Rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron

Jeżeli pracodawca i pracownik dojdą do porozumienia to umowę można rozwiązać w dowolnym czasie lub w okresach, w których pracownik jest objęty ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Jednak pracownik musi pamiętać, że zostanie pozbawiony pewnych praw, np. do świadczenia przedemerytalnego, odprawy przysługującej na mocy ustawy o tzw. „zwolnieniach grupowych”, jeśli rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn „niedotyczących pracowników”. Natomiast zasiłek dla bezrobotnych będzie mu przysługiwał dopiero po upływie trzech miesięcy od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Jest to najczęściej stosowany i najbardziej popularny sposób umowy o pracę. Okres wypowiedzenia i inne kwestie dotyczące rozwiązania umowy zależą od jej rodzaju oraz okresu zatrudnienia. W tym przypadku jedna ze stron musi złożyć wypowiedzenie zawierające wszystkie potrzebne informacje.

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ten rodzaj rozwiązania umowy o pracę stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w kodeksie pracy. Dlatego, że jest bardzo dotkliwy sposób nie można go stosować w normalnych sytuacjach.

 • Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta

Ten przypadek dotyczy umów terminowych, np. umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub umowy na okres próbny. Wszystkie daty i terminy dotyczące ich wygaśnięcia są zawarte w dokumencie.

 • Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy. Wszystkie niezbędne informacje zostały ustalone przez prawo i są zawarte w odpowiednich dokumentach.

 

ZOBACZ TEŻ