Ceny transferowe

Pisanie i opowiadanie o cenach transferowych wiąże się z poznaniem definicji i odpowiedzią na pytanie – czym są ceny transferowe? Powinniśmy także dowiedzieć się gdzie pojawiają się ceny transferowe i gdzie są najczęściej wykorzystywane oraz dlaczego się z nich korzysta. Wiadomo, że temat ich łączy się z zagadnieniami biznesowymi i prawnymi.

KIEDY JEST MOWA O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe pojawiają się wszędzie tam gdzie występują dane ceny zastosowane w transakcjach, które realizują między sobą podmioty powiązane. Oznacza to, że transakcje są przeprowadzane między podmiotami, które mają ten sam zarząd, połączone są ze sobą jedną i tą samą osobą, mają ten sam kapitał lub mają siedzibę w rożnego rodzaju rajach podatkowych. Tak samo dzieje się w przypadku gdy dana firma tworzy swoją firmę córkę, wtedy wszelkie transakcje pomiędzy takimi firmami też realizowane są poprzez ceny transferowe.

WSZYSTKO MUSI BYĆ UDOKUMENTOWANE

Najważniejsza kwestia dotycząca cen transferowych to podmioty ze sobą ściśle związane i dlatego wszystkie transakcje muszą być udokumentowane. Najczęściej w tego rodzaju transakcjach są określone limity podatkowe, w przypadku gdy zostają one przekroczone następuje obowiązek dokumentacyjny.

SZACOWANIE CEN

Obowiązek dokumentacyjny wiąże się z oszacowaniem cen transferowych czyli określeniem ich wartości. Należy więc doskonale opisać i skalkulować ceny poprzez wybranie wcześniej odpowiedniej metody szacowania. Metody są dwie podatkowa i niepodatkowa.

KONTROLE PODATKOWE

Ceny nie mogą być przypadkowe, ponieważ wszystkie organy podatkowe mają prawo skontrolować czy ceny używane, pomiędzy podmiotami ze sobą powiązanym i są cenami rynkowymi czy daleko od nich odbiegają. W takich przypadkach ceny nie mogą być zaniżane, nie można też w nieskończoność prowadzić transakcji bez podatkowych. Urzędy Skarbowe są bardzo czujne na tego rodzaju transakcje i bardzo często sprawdzają czy firmy takie nie omijają obowiązku podatkowego.W przypadku gdy organa podatkowe znajdą jakiekolwiek nieścisłości w przeprowadzaniu transakcji pomiędzy firmami powiązanymi, sankcje i wszelkie kary są bardzo duże. Podatki na prośbę organów podatkowych musi zawsze przedstawić do kontroli dokumentację finansową firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here