Faktoring a poprawa płynności finansowej w sektorze MSP

W przypadku małych firm – jako że dysponują one mniejszymi rezerwami niż większe przedsiębiorstwa – ryzyko utraty płynności finansowej jest znacznie wyższe. Problemy z regulowaniem własnych zobowiązań mogą pojawić się już po kilku niespłaconych fakturach. Ważnym aspektem działalności firm z sektora MŚP powinno więc być przeciwdziałanie takim problemom.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele narzędzi. Jednym z nich jest faktoring, zdobywający coraz większą popularność wśród małych i średnich firm. Oczywiście nie dzieje się tak bez powodu – faktoring ma wiele zalet. Są one szczególnie widoczne w porównaniu z tradycyjnymi metodami finansowania, takimi jak kredyty czy leasing. Jakie korzyści przemawiają za wyborem tego rozwiązania? Co sprawia, że tak dobrze sprawdza się ono w sektorze MŚP?

Faktoring – czym jest i na czym polega?

Faktoring to usługa umożliwiająca przedsiębiorstwom uzyskanie płatności za swoje faktury z góry, zamiast czekać na terminy płatności od kontrahentów. Dla małych firm, które często muszą radzić sobie z opóźnieniami spłaty faktur i ryzykiem utraty płynności finansowej, okazuje się ważnym wsparciem.

Cały proces uzyskania środków za faktury sprowadza się do zaledwie kilku kroków:

  • wystawienie faktury: firma (faktorant) wystawia fakturę za dostarczone towary lub wykonane usługi z określonym terminem płatności – na przykład 30, 60 lub 90 dni;
  • sprzedaż faktury faktorowi (firmie faktoringowej): w ten sposób dochodzi do przekazania praw do otrzymania płatności z danej faktury w zamian za natychmiastową wypłatę od faktora;
  • wypłata środków: faktor natychmiast wypłaca faktorantowi część wartości faktury, pomniejszoną o ustaloną prowizję lub opłatę za usługę faktoringową. Kwota wypłacona zależy od umowy i warunków ustalonych między firmą a faktorem;
  • inkasowanie płatności: faktor przejmuje odpowiedzialność za odzyskanie płatności od dłużnika, czyli od kontrahenta firmy. W momencie, gdy dłużnik ureguluje należność, faktor przekazuje resztę kwoty faktorantowi.

Więcej na temat mechanizmu działania faktoringu można dowiedzieć się na https://pragmago.pl/.

Faktoring dla MŚP. Jakie ma zalety?

Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw faktoring oferuje liczne korzyści, czyniące go atrakcyjną alternatywą dla leasingu lub kredytów. Najważniejsze z nich to:

  • szybki dostęp do środków: dzięki faktoringowi małe firmy mogą natychmiast uzyskać przynajmniej część płatności za wystawione faktury – bez czekania na uregulowanie zobowiązań przez kontrahentów;
  • uniknięcie zatorów płatniczych: opóźnione płatności od kontrahentów to częsty problem dla małych firm. Faktoring eliminuje związane z nimi ryzyko i pozwala firmom zachować płynność finansową.
  • zarządzanie ryzykiem niewypłacalności: w przypadku faktoringu pełnego, faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta. To oznacza, że jeśli kontrahent nie ureguluje płatności, firma faktoringowa zajmuje się windykacją długu, dając przedsiębiorstwu pewność co do otrzymania płatności;
  • zarządzanie czasem i zasobami: faktoring pozwala małym firmom skoncentrować się na swojej głównej działalności, zamiast poświęcać czas na monitorowanie płatności i windykację należności;
  • budowanie wiarygodności: regularne korzystanie z faktoringu i terminowa spłata własnych zobowiązań może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach dostawców i kontrahentów.

Faktoring to skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej i efektywne zarządzanie zasobami. Pozwala on uniknąć skutków opóźnionych płatności, umożliwiając firmom skoncentrowanie się na rozwoju i osiąganiu zaplanowanych biznesowych celów. Dzięki niemu małe przedsiębiorstwa zyskują nie tylko szybki dostęp do środków, ale także wsparcie w windykacji należności i zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here