Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Rozwój kariery zawodowej często wymaga podjęcia trudnych decyzji. Czasami musimy zrezygnować z naszego stanowiska i przejść do innej firmy, aby móc dalej się rozwijać. Rzadko się zdarza, że ktoś przez całe życie pracuje w jednej firmie. Nie raz w innym przedsiębiorstwie pojawia się szansa na większy rozwój. Jednak odchodząc z pracy warto zostawić po sobie dobre wrażenie i nie palić za sobą mostów – być może w przyszłości znowu będziemy chcieli pracować w starej firmie.

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Jeżeli już zdecydujemy się odejść z obecnej pracy, powinniśmy napisać wypowiedzenie. W internecie jest mnóstwo wzorów tego dokumentu, ale większość z nich ma pewne cechy wspólne. Poniżej porady dotyczące tego jak napisać dobre wypowiedzenie umowy o pracę. Należy pamiętać, że takie pismo to dokument i powinno mieć odpowiedni układ.

Na początku wypowiedzenia, podobnie jak w przypadku innych dokumentów i pism formalnych, powinna się znaleźć informacja zawierające datę złożenia wypowiedzenia oraz miejscowość.

W lewym górnym rogu pisma podajemy swoje imię, nazwisko oraz adres.

Po prawej stronie, wers niżej, należy napisać dane firmy, do której pismo jest skierowane. W tym miejscu umieszczamy nazwę firmy oraz jej dokładny adres.

Poniżej, na środku umieszczamy nazwę dokumentu, czyli nagłówek o treści „Wypowiedzenie”, „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem” lub „Wypowiedzenie umowy o pracę”

W kolejnym kroku jest napisanie głównej treści dokumentu, w której zawrzemy nasze dane oraz firmy, datę rozwiązania i zawarcie umowy oraz okres wypowiedzenia. Tekst wypowiedzenia może brzmieć tak:

„Z dniem ….……… (data rozwiązania umowy) wypowiadam umowę o pracę, zawartą w dniu ………….. (data zawarcia umowy) pomiędzy …………………….. (dokładna nazwa firmy i jej adres), a ……………………. (własne imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………………. (miejscowość i adres zamieszkania) z zachowaniem ……………….. (długość okresu wypowiedzenia podana w umowie) okresu wypowiedzenia, który upłynie z dniem ………………… (data końca okresu wypowiedzenia)”.

W kolejnym akapicie możemy docenić naszego pracodawcę i podziękować mu np. za zdobyte doświadczenie lub profesjonalną współpracę.

Na końcu pisma należy umieścić zwrot „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”, a pod nim trzeba własnoręcznie się podpisać.

Jeżeli chcemy, aby wypowiedzenie było ważne, musimy otrzymać na nim potwierdzenie jego otrzymania od pracodawcy. Możemy zamieścić na dokumencie odpowiednie pole, w którym zostanie ono umieszczone. Wystarczy w dolnym lewym rogu zdanie:

„Potwierdzam odbiór pisma”

………………. (data i podpis pracodawcy).
Jak już było wspomniane w wypowiedzeniu należy zawrzeć okres wypowiedzenia. Dlatego warto wiedzieć, jaki nas obowiązuje. W przypadku umowy na zastępstwo wynosi 3 dni, umowy na 2 tygodnie również 3 dni, umowy do 3 miesięcy – tydzień, umowy na 3 miesiące – 2 tygodnie, umowy na mniej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie, umowy od 6 miesięcy do 3 lat – miesiąc, umowy powyżej 3 lat – 3 miesiące.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here