Kancelaria notarialna - pomoc w formalnościach

Każda dorosła osoba w którymś momencie musi załatwić formalności związane z różnymi czynnościami prawnymi. Jest to zakup lub sprzedaż nieruchomości, sprawy majątkowe oraz wiele innych, które wymagają przygotowania stosownych dokumentów. Kancelaria notarialna jest miejscem, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc w takich przypadkach.

Czym zajmuje się notariusz?

W kancelarii notarialnej oferowany jest szeroki zakres czynności prawnych, które obejmują sporządzanie różnego rodzaju aktów prawnych, poświadczeń, pełnomocnictw oraz wiele innych pozwalających na pewne i zgodne z prawem zabezpieczenie własności, roszczeń, a także wszelkich spraw formalnych dotyczących zarówno osób prywatnych, jak i firm.

Dokumenty w formie aktów notarialnych posiadają wszystkie cechy pism oficjalnych, które mogą być przedstawiane przed stosownymi urzędami, a także przed sądem.

Notariusz swoim podpisem i pieczęcią poświadcza oraz gwarantuje zgodność sporządzonych dokumentów z prawdą, z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także bierze pełną odpowiedzialność za przygotowane przez siebie pisma.

Jakimi obszarami zajmuje się kancelaria notarialna?

Do zakresu działalności notariusza należy sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych dotyczących nabycia oraz zbycia nieruchomości. Są to umowy przedwstępne, umowy o ustanowienie odrębnej własności, a także o darowiźnie, zamianie nieruchomości, czy też o najmie okazjonalnym.

Bardzo istotnym działem, którym zajmuje się kancelaria notarialna jest wszystko co dotyczy testamentów, w tym sporządzenie i odczytanie ostatniej woli osoby zmarłej przed zainteresowanymi stronami. Uporządkowanie spraw spadkowych jest jednym z najczęściej zgłaszanych do notariusza aspektów, jeśli chodzi o dopełnienie prawnych formalności.

Przed notariuszem regulowane są w sposób zgodny z przepisami prawa wszystkie tematy związane z majątkiem rodzinnym. A do nich należy ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków, umowa dożywotniego korzystania z nieruchomości rodzinnej, a także wydziedziczenie.

Jakimi sprawami firmowymi zajmuje się notariusz?

Do takich spraw należą umowy spółek, regulowanie udziałów oraz pełnomocnictwa. W takich sprawach udział notariusza jest niezbędny.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here