praca

Praca jest działalnością człowieka i jednocześnie miarą wysiłku włożonego przez człowieka w wytwarzanie jakiegoś dobra. W ramach pracy wykonujemy czynności fizyczne i czynności umysłowe, aby zrealizować jakiś zamierzony cel. Praca wytwarza wartość ekonomiczną, która ujawnia się w postaci wytwarzania towarów, jak i świadczenia usług. Tego właśnie dotyczą oferty pracy w Żywcu, gdzie nieustannie poszukiwani są ludzie chcący pracować w usługach, jak i poszukiwani są pracownicy biurowi oraz robotnicy potrafiący pracować na różnych maszynach, jak i różnymi narzędziami i materiałami. Wszystko to sprawia, że zarobki w Żywcu są na dobrym poziomie i dlatego chętnych do pracy w tym mieście nie brakuje.

Żywiec jest niedużym, bo ponad 31 tysięcznym miastem leżącym w południowej Polsce, w województwie śląskim. Miasto rozciąga się na powierzchni ponad 50 kilometrów kwadratowych. A dokładnie Żywiec leży w Kotlinie Żywieckiej u zbiegu dwóch rzek nad Jeziorem Żywieckim. A więc położenie miasta jest ciekawa a ponadto z miasta widoczne są szczyty górskie, jak Babia Góra, Łyska, czy Pilsko oraz jeszcze inne.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z czternastego wieku, lecz nazwa miejscowości nie była taka, jak jest dziś. Sama nazwa tego miasta Żywiec pochodzi od inwentarza zwierzęcego, czyli od żywca, gdyż dawno temu na terenie dzisiejszego miasta Żywca hodowano dużo zwierząt, jak owce, krowy oraz trzoda chlewna. Żywiec po powstaniu miejscowości bardzo szybko otrzymał prawa miejskie. A w drugiej połowie szesnastego wieku uzyskała prawo składu, czyli przywilej zezwalający na składowanie różnych towarów, które w celach handlowych przemieszczane były z jednego terenu na drugi. Warto wspomnieć jeszcze o latach nam bliższych a mianowicie o okresie drugiej wojny światowej, kiedy to Żywiec był świadkiem krwawych walk toczących się w obronie miasta. Wówczas zniszczone zostały nie tylko dzielnice miasta, lecz również most kolejowy i mosty drogowe.

Aktualne oferty pracy w Żywcu znajdziesz w serwisie pracy Gowork.

Rynek pracy w Żywcu

Dziś Żywiec nie pamięta już strat wojennych, lecz z każdym rokiem lepiej się rozwija i dlatego praca w Żywcu czeka na każdego, kto chce sumiennie pracować i dobrze zarabiać. Także wiele osób przybywa na ten teren w poszukiwaniu zatrudnienia. A czasem przyjeżdżają do Żywca również ci, którzy interesują się historią i przybywają do miasta w celach turystycznych, gdyż Żywiec posiada wiele pamiątek z przeszłości. Do głównych zabytków w mieście można zaliczyć zamek w Żywcu z krużgankami i całym zespół zamkowo-parkowy w stylu angielskim, dziewiętnastowieczny neoklasyczny Pałac Habsburgów, czy Domek Chiński będący osiemnastowieczną dwukondygnacyjną altaną. Do zobaczenia jest również konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z piętnastego wieku oraz kamienna dzwonnica pochodząca z osiemnastego wieku. A także inne Kościoły wzniesione kilka wieków temu. Na terenie miasta znajdują się także inne obiekty sakralne oraz historyczne cmentarze.

Żywiec, to miasto znane niemalże wszystkim dorosłym Polakom, bo kojarzące się z produkcją piwa cieszącego się dużą popularnością i uchodzącego za jedno z najlepszych markowo piw. Żywiec znany jest z produkcji piwa już od kilku wieków, gdyż pierwsze wzmianki o wytwarzaniu tego napoju pochodzą z połowy piętnastego wieku.

Ponadto warto zaznaczyć, że na terenie miasta od zawsze istniało wiele zakładów początkowo oczywiście rzemieślniczych zjednoczonych w cechy. Cechy były to organizacje rzemieślnicze skupiające rzemieślników jednej specjalności. Już w czasach średniowiecza Żywiec był miastem, w którym kwitł handel i usługi rzemieślnicze. W latach późniejszych na terenie miasta zakładano wiele fabryk, jak na przykład fabrykę mydła i świec, fabrykę wyrobu papieru, fabrykę maszyn, fabrykę mebli, fabrykę dywanów, fabrykę skór i jeszcze wiele innych fabryk wytwarzających różne towary i bogacących miasto i jego mieszkańców. Wobec rozwijającego się prężnie przemysłu praca w Żywcu była na wyciągnięcie ręki a i zarobki w Żywcu pozwalały na utrzymanie rodzin.

Dziś najbardziej dominującą i znaną pozycję w mieście ma już wyżej wspomniany Browar w Żywcu. Lecz oferty pracy w Żywcu dotyczą także fabryki maszyn, ciepłowni, fabryki sprzętu szpitalnego, czy fabryki śrub. W mieście prowadzą działalność również inne mniejsze podmioty gospodarcze, gdzie wielu ludzi może znaleźć zatrudnienie. Jak wszędzie tak również w Żywcu prężnie rozwija się przemysł gastronomiczny świadczący mieszkańcom i gościom usługi kulinarne. A także przemysł handlowy zapewniający stały dostęp do różnych materiałów. Dodatkowo poza wyżej wspomnianym przemysłem i usługami dużo miejsc pracy zapewnia sektor turystyczny a zwłaszcza w tak zwanym sezonie. Turystyka dla każdego miasta, jak i dla każdej wioski, która jest atrakcyjna turystycznie jest dużym zastrzykiem finansowym dla jej mieszkańców. Podczas zwiększonej liczby ludności nabywającej w celach turystycznych w większym stopniu działają hotele i pensjonaty oraz restauracje, pizzerie, bary szybkiej obsługi, puby, kawiarnie. I w związku z tym potrzebni są pracownicy, którzy zadbają o turystów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here