Wskaźniki które pomogą w ocenie kondycji spółki giełdowej

Handel akcjami to przede wszystkim analiza nie tylko gospodarcza, ale przede wszystkim finansowa konkretnego podmiotu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki, które w dużej mierze pozwalają na weryfikację stanu i kondycji przedsiębiorstwa.

Earning per share ratio

Pierwszy wskaźnik, którym powinniśmy operować przy okazji analizy fundamentalnej spółki to popularny EPS, który określa wielkość zysku, która przypada na jedną akcję. By obliczyć wskaźnik EPS, niezbędne nam są dane na temat zysku netto, jaki wygenerowała spółka oraz ilości wyemitowanych akcji. W ramach tego wzoru powinniśmy wziąć pod uwagę zysk wygenerowany za ostatni rok oraz liczbę akcji, jaka jest dostępna w ostatnim kwartale. 

Warto weryfikować EPS z różnych okresów, by sprawdzić dynamikę zmian zysku na jedną akcję. Jeśli dynamika jest wzrastająca, możemy uznać, że sama wartość akcji również w najbliższym czasie będzie rosnąć. Rosnący zysk to objaw dobrej kondycji firmy, która wynika z pozytywnych wzrostów przychodu, który generuje firma. Im wyższy wskaźnik EPS, tym firma daje większy potencjał do wzrostu i osiągania ponadprzeciętnych zysków. 

Price Earning Ratio 

Kolejny popularny wskaźnik to P/E, zwany też Price Earning Ratio. To wskaźnik wskazujący na to, jaką kwotę należałoby zapłacić za zakup jednej złotówki, będącej zyskiem wygenerowanym przez spółkę. Zgodnie z teorią, im wyższa wartość Price Earning Ratio, tym lepiej dla nas – spółka rozwija się, jest coraz bardziej popularna i daje coraz to większy potencjał do rozwoju. Jeśli z drugiej strony wskaźnik P/E notuje niskie wartości, spółka nie zdobyła zainteresowania inwestorów. 

Warto korzystać z P/E w czasach koniunktury, podczas których jest on najbardziej miarodajny. Im gorsza sytuacja gospodarcza na rynku, tym P/E coraz gorzej radzi sobie z wiarygodnym interpretowaniem rzeczywistości, zostawiając tym samym duże pole do interpretacji, która niestety nie zawsze może być uznana za prawidłową. By uzyskać więcej informacji o możliwych do wykorzystania wskaźnikach, a także instrumentach, które możemy poddać analizie, warto zapoznać się z ofertą Saxo Bank. 

EV/EBITDA

Nie mniej istotny wskaźnik to tak zwany EV/EBITDA. Jest to wskaźnik, który umożliwi szybkie odnalezienie ciekawych inwestycji w postaci spółek o niskim wskaźniku zadłużenia, które jednocześnie są relatywnie tanie i niedoszacowane przez rynek. 

Wskaźnik EV/EBITDA bierze pod uwagę iloraz wartości rynkowej akcji i wartości rynkowej długu pomniejszoną przez środki pieniężne i sumę zysku oraz amortyzacji. Wskaźnik ten to jeden z najpopularniejszych sposobów na realizację kompletnej analizy finansowej spółki. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here