Zaległości podatkowe

Zaległości podatkowe możemy spłacić w częściach. Jednak nie każdy posiada taką możliwość. Taką decyzję podejmuje urząd skarbowy. W trakcie prowadzenie działalności może wyniknąć, że mamy niemałe kłopoty ze spłatą podatku. Jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej problem staje się naprawdę poważny. Mamy jednak możliwość spłacenia ich w ratach i w innym nowo wyznaczonym terminie. O udzieleniu takiej możliwości decyduje jednak wyżej wspomniany urząd skarbowy. Jak przygotować wniosek pozwalający nam przekonać urzędników do załagodzenia naszej sytuacji. Urzędnik ma również możliwość odroczyć termin płatności lub umorzyć zaległości podatkowe.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zaleglosci-podatkowe-jak-je-rozlozyc-na-raty/ 

Jakie zaległości podatkowe można rozłożyć na raty? 

Do takich zaległości wlicza się rata:

 • zapłata podatku,
 • zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty może złożyć:

 • podatnik,
 • płatnik (najczęściej będzie to pracodawca),
 • inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku),
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoba trzecia.

Złożenie wniosku – zaległości podatkowe

We wniosku podajemy:

 • swój numer NIP, REGON, nazwę firmy lub imię, nazwisko i PESEL (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG),
 • adres siedziby firmy/adres zamieszkania (w przypadku zarejestrowania w CEIDG),
 • swoją propozycję: jakie zaległości chcesz rozłożyć na raty, ile będzie tych rat i jaki termin spłaty proponujesz,
 • opis sytuacji, która sprawiła, że występujesz o ulgę,
 • o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis (będą potrzebne dodatkowe zaświadczenia związane z tą pomocą), czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną.

Do wniosku powinieneś dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty, które potwierdzają Twoją ciężką sytuację. Wniosek składamy osobiście, listownie lub przez internet.

Do dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, należą:

 • oświadczenie o sytuacji finansowej/rodzinnej,
 • informacje o bieżącej sytuacji finansowej które zaczerpnąłeś np. z rachunku zysków i strat,
 • dokumenty, które uprawdopodobnią twoją obietnicę spłaty zaległości we wskazanym terminie,
 • oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego lub oświadczenie o odmowie jego złożenia.

Wniosek musi być podpisany np. profilem zaufanym lub własnoręcznie.

Zaległości podatkowe – nawjażnieszce informacje

Decyzja o rozłożeniu na zaległości podatkowej na raty będzie ważna kiedy zapłacimy opłatę prolongacyjną. Jest to opłata ustalana od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. W czasie epidemii COVID-19 opłata taka nie będzie naliczana. 

Jeśli wniosek składamy przez pełnomocnika to opłata to wynosi 17 zł. Nie płacimy za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

W dodatek kiedy Twój wniosek jest niepełny, to urząd skarbowy wezwie Cię do jego uzupełnienia. Masz na to dokładnie 7 dni. Urząd skarbowy w ciągu miesiąca lub maksymalnie dwóch wyda decyzję dotyczącą rozłożeniu zaległości na raty lub o odmówi jej. W przydatku tej drugiej opcji mamy prawo do odwołania się do dyrektora izby administracji skarbowej.

Zobacz też: http://www.echos.pl/prosta-spolka-akcyjna-czym-jest-dla-kogo-i-jak-ja-zalozyc/ 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJak bezpiecznie pożyczać?
Następny artykułInternet dla firmy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here