Niska lub niewystarczająca wydajność floty pojazdów spędza przedsiębiorcom sen z powiek. Zamiast niepotrzebnie zwiększać koszty i kupować kolejne pojazdy warto zastanowić się nad innymi możliwymi sposobami zwiększenia jej efektywności, na przykład dzięki wykorzystaniu systemów monitoringu floty pojazdów.

Rosnące koszty i niskie przychody

Nieefektywnie wykorzystywana flota pojazdów firmowych oznacza niepotrzebne ponoszenie dodatkowych kosztów. Jednym z najpoważniejszych jest konieczność zakupu dodatkowych samochodów. Niezależnie od wybranej formy finansowania jest to zawsze poważny wydatek. Jednak nieefektywnie wykorzystywane pojazdy to także wzrost kosztów paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych.

Dodatkowo niska wydajność floty bardzo często powoduje spadek przychodów. Mniejsza liczba obsłużonych klientów przekłada się na niższe wpływy. Natomiast mniejsze zadowolenie obsługiwanych klientów zwiększa ryzyko ich utraty i praktycznie całkowicie minimalizuje prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnych rekomendacji.

Wysokie koszty i niskie przychody powodują, że biznes staje się nierentowny i w najgorszym przypadku mogą prowadzić do konieczności zakończenia działalności. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby pozwalające na podnoszenie skuteczności prowadzonych operacji.

Nowoczesne technologie przychodzą z odsieczą

Doskonałym sposobem na poradzenie sobie z problemem niskiej wydajności jest wdrożenie systemu monitoringu floty. Najpopularniejszymi narzędziami tego typu są systemy Finder Online oraz WEBFLEET TomTom Telematics. Systemy monitoringu samochodów umożliwiają szybkie i bezbłędne zidentyfikowanie źródeł małej efektywności, których może być wiele. Wysokie koszty mogą być spowodowane:

  • Złym planowaniem i niewłaściwym wykorzystaniem zasobów.
  • Niedopasowaniem wielkości floty do potrzeb przedsiębiorstwa.
  • Brakiem dyscypliny kosztowej.
  • Niewystarczającymi kwalifikacjami kierowców.

Nowoczesny system telematyczny pozwala na szybkie i bezbłędne zdiagnozowanie przyczyn. Pozwala również na przygotowanie planu, mającego na celu poprawę niskiej wydajności floty.

Nowoczesne rozwiązania flotowe powodują, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące floty firmowych pojazdów, dostępne są w jednym miejscu i dowolnym czasie. Kompleksowość informacji powoduje brak ryzyka pominięcia ważnych wskaźników. Natomiast brak konieczności długiego oczekiwania na dane okresowe umożliwia niezwłoczne podejmowanie działań naprawczych.

Bardzo ważną zaletą wynikającą z wdrożenia systemu monitoringu pojazdów jest możliwość sprawdzania efektów wdrożonych zmian. Dzięki temu menedżerowie flot mogą uzyskać pewność, że prowadzone działania mają sens i doprowadzą do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W przypadku, gdy działania nie przynoszą skutku, możliwa jest ich natychmiastowa zmiana.

Oczywiście wszystkie zmiany mające na celu poprawę efektywności floty pojazdów mogą być wdrażane bez wsparcia zapewnianego przez system monitoringu. Należy jednak pamiętać, że taki sposób działania jest bardziej ryzykowny. Brak danych lub ich czasowa niedostępność powodują, że podejmowane działania mogą okazać się nieskuteczne lub wydłużają termin osiągnięcia celów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here