W związku z bardzo dużą popularnością normy ISO 9001, czyli Systemu Zarządzania Jakością na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się we wdrożeniu i utrzymaniu systemu. Są to przede wszystkim pełnomocnicy kierownictwa ds SZJ oraz audytorzy wewnętrzni. W tym artykule zostanie krótko opisany zawód audytora wewnętrznego.

Czym zajmuje się audytor wewnętrzny?

Audytor wewnętrzny to pracownik firmy, który zajmuje się kontrolowaniem jej pod kątem zgodności z założeniami normy ISO 9001. Osoba na tym stanowisku zajmuje się przygotowaniem i zaplanowaniem audytu np. opracowaniem niezbędnych formularzy. Samo przeprowadzanie audytu polega w dużej mierze na przeglądzie dokumentacji oraz rozmowach z pracownikami kontrolowanych działów. Następnie audytor wewnętrzny zbiera wszystkie wyniki i notatki, a następnie przygotowuje raport. Muszą być w nim uwzględnione także wszelkie zidentyfikowane niezgodności oraz obszary do poprawy. Raport z audytu jest przedstawiany osobom z kierownictwa.

Jak zostać audytorem?

Aby pracować jako audytor należy posiadać wiedzę z zakresu normy ISO 9001 oraz samej metodyki audytowania. Aby posiąść niezbędne kwalifikacje dobrze jest wziąć udział w specjalnym kursie dla audytorów wewnętrznych.  (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/  )Szkolenia takie są organizowane przez jednostki certyfikujące. Podczas zajęć kandydaci poznają normę ISO 9001 i praktyczne aspekty jej kontroli. Wybierając szkolenie warto zwrócić uwagę, aby było ono połączone z uzyskaniem certyfikatu IRCA. Jest to International Register of Certificated Auditors, czyli Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów. Organizacja ta zrzesza audytorów zajmujących się Systemem Zarządzania Jakością.

Jak zostać członkiem IRCA?

Aby być członkiem IRCA trzeba być audytorem, a więc ukończyć szkolenie certyfikowane przez tą organizację. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu należy pobrać i wypełnić formularz rejestracyjny. Następnie konieczna jest wpłata składki członkowskiej oraz wpisowego. Później wystarczy poczekać na zatwierdzenie przez organizację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here