Jak dostać się na staż

Wiele osób jest przekonanych, że po ukończeniu studiów czeka ich świetlana przyszłość, a dyplom otwiera im drzwi do kariery. Wysyłają swoje aplikacje do wybranych firm i są pewni, że wkrótce dostaną wymarzoną pracę. Niestety, w rzeczywistości czeka ich sporo rozczarowań. Obecnie ukończenie studiów jest dość powszechne i trzeba się inaczej wyróżnić na tle innych kandydatów. Pracodawcy bardzo cenią doświadczenie, a wielu absolwentów zdobywało je tylko w czasie praktyk. Dlatego warto ubiegać się o staż.

Jak dostać się na staż?

Kto może odbywać staż?

Jeżeli chcemy mieć możliwość ubiegania się o staż, najpierw powinniśmy się zarejestrować jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jednak nie wszystkie osoby mogą dostać się na niego. Staż mogą odbywać:

– bezrobotni do 25 roku życia,

– bezrobotni do 27 roku życia, którzy ukończyli szkołę wyższą – staż mogą zacząć nie później niż do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów podanej na dyplomie.

W tym przypadku może on trwać od 3 do 12 miesięcy i jest całkowicie finansowany przez Urząd Pracy.

Urząd Pracy może również skierować na staż:

– długotrwale bezrobotni, a także kobiety, które pozostają bez pracy od czasu narodzin dziecka,

– bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

– bezrobotni po 50 roku życia,

– bezrobotni bez żadnych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

bezrobotni samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

bezrobotni, którzy nie podjęli zatrudnienia po wyjściu z więzienia,

– niepełnosprawni bezrobotni.

W tych przypadkach staż może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Podczas rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, otrzymamy informację o naszych prawach i obowiązkach. Jeżeli odmówimy odbycia stażu lub przyjęcia pracy, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na czas:

– 120 dni – przy pierwszej odmowie,

– 180 dni – przy drugiej odmowie,

– 270 dni – przy trzeciej i każdej kolejnej.

Nie ma sensu czekać na działanie urzędników, tylko lepiej samemu szukać ofert staży na stronie Urzędu Pracy lub innych portalach oferujących pracę. Ubieganie się o staż przebiega podobnie jak staranie się o pracę. Należy wysłać CV pracodawcy, czasami też list motywacyjny. Następnie możemy zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, na której czekają nas pytania dotyczące naszych umiejętności, zainteresowań,  a także aktywności pozauczelnianej. Rekrutujący mogą też nas zapytać o nasze motywy. To najlepszy moment, aby pochwalić się naszą wiedzą na temat firmy oraz branży, w której działa. Należy też przedstawić, co firma zyska, gdy przyjmie nas na staż.

Jeżeli uda nam się zrobić dobre wrażenie na pracodawcy i to właśnie nam zaproponują odbycie stażu, do załatwienia pozostaną kwestie formalne. Wówczas będziemy musieli podpisać odpowiednią umowę w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zostaniemy też poinformowani o prawach i obowiązkach stażysty, do których składanie co miesiąc listy obecności do urzędu. W ramach umowy stażowej przysługują na 2 dni urlopu po każdym przepracowanym miesiącu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here