jednolity plik kontrolny

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadzało stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W pierwszej kolejności zakresem objął on tylko duże firmy, natomiast od 2018 r. zaczął obowiązywać także firmy średnie, małe i mikro-. Obecnie wdrażane są kolejne rozwiązania w tym obszarze, jak np. JPK_VAT z deklaracją.

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadzało stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W pierwszej kolejności zakresem objął on tylko duże firmy, natomiast od 2018 r. zaczął obowiązywać także firmy średnie, małe i mikro-. Obecnie wdrażane są kolejne rozwiązania w tym obszarze, jak np. JPK_VAT z deklaracją.

1 października 2020 r. weszły w życie nowe zasady sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, a więc przesyłanej do urzędu skarbowego ewidencji VAT. Kto  Kto jest zobligowany do składania  nowego  JPK i co trzeba o nim wiedzieć? Przeczytaj dokładnie, gdyż  za błędy w jego przygotowaniu ministerstwo może nałożyć dość wysokie kary.

Podpis kwalifikowany do urzędu skarbowego

JPK to nie jest ani nowy, ani też polski wynalazek. Obowiązek dostarczania Jednolitych Plików Kontrolnych do fiskusa o wiele wcześniej wprowadziło wiele państwa europejskich, w tym m.in. Francja, Niemcy, Portugalia, Austria czy Luksemburg. Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax, w skrócie: SAF-T) to ustandaryzowany zbiór danych generowany z systemów informatycznych wspierających księgowość przedsiębiorców rozliczających podatek od towarów oraz usług (VAT). Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego można przekazywać do urzędu skarbowego drogą online lub na dowolnym nośniku danych. Jest tylko jeden warunek – plik przekazywany musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zapewnia bezpieczeństwo danych oraz chroni je przed jakimikolwiek zmianami.

Kto powinien złożyć nowy JPK?

Przesłanie pierwszych plików do 25 listopada 2020 r. obowiązuje zarówno rozliczających się z fiskusem miesięcznie (JPK V7), jak i podatników kwartalnych (JPK V7K). Nowy obowiązek dotyczy przede wszystkim małych przedsiębiorców, lecz nie dotyczy tych podatników, których wartość sprzedaży w poprzednim roku łącznie nie była większa niż 200 tys. zł. Jeżeli podatnik dokonuje transakcji unijnych, natomiast w kraju korzysta ze zwolnienia podmiotowego, to jest zwolniony z obowiązku składania nowego JPK V7. W przypadku, gdy przedsiębiorca przesłał VAT-R i został wpisany do rejestru czynnych podatników VAT, to jest zobowiązany do złożenia nowego JPK V7 nawet w przypadku, gdy wykonuje jedynie czynności zwolnione przedmiotowo.

jpk

Nowy plik JPK powinien zawierać:

  • wszystkie informacje o zakupach oraz sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT z danego okresu
  • pozycje z dotychczasowych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
  • informacje o innego rodzaju transakcjach, jak np. obowiązkowy split payment
  • niektóre dowody sprzedaży
  • niektóre dowody zakupu

W nowym JPK pojawił się również nowy kod GTU, służący do identyfikacji transakcji. Oznaczenie GTU nie jest wykorzystywane w przypadku wprowadzenia w JPK V7M i JPK V7K transakcji:

  • zbiorczych dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej w kasie rejestrującej
  • zbiorczych odnośnie informacji o sprzedaży nie udokumentowanej fakturami
  • sprzedaży nie objętej wymogiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
  • zakupu ze skutkiem pojawienia się VAT-u należnego u sporządzającego plik JPK

Pamiętajmy, że dane przesyłane organom podatkowym w postaci JPK, posiadające elektroniczny podpis do urzędu skarbowego, mają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Jednolity Plik Kontrolny pozwala m.in. na zlikwidowanie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, skrócenie czasu wykonywanych czynności i zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie obniżenie kosztów operacyjnych firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here